De Gemeente-
raadsfractie
Het afdelings-bestuur

Dit is de site de Partij van de Arbeid
afdeling Ferwerderadiel.

Ferwerderadiel ligt in Noord Friesland en bestaat uit de dorpen:
Burdaard, Blije, Ferwert, Ginnum, Hallum, Heigebeintum,
Jannum, Jislum, Lichtaard, Marrum, Reitsum en Wantswert.

De Gemeenteraad van Ferwerderadiel bestaat uit 13 leden, de Partij van de Arbeid fractie wordt gevormd door Roel Ruben

Kijk voor de locatie en route op de kaart van Google.

 

 

PERSBERICHT

maandag 20 maart, vond de extra ledenvergadering plaats in de onderbouw van het gemeentehuis.
De voorzitter bedankte ieder die zich heeft ingezet bij het flyeren, plakken etc. van harte.
Het verdriet en de woede over de uitslag is vanzelfsprekend aanwezig.
De vergadering heeft het bestuur en fractie gemandateerd om de besprekingen over de fusie met de partijafdelingen Dongeradeel en Kollumerland voort te zetten. De vergadering gaat akkoord met een bestuurlijke fusie per juni 2017.
Op voorstel van een van de aanwezigen zal in de loop van het volgende jaar een bijeenkomst worden belegd met een terugblik op zoveel jaren plaatselijke activiteiten van PvdA.

Bedankt voor je stem!

De komende dagen en weken gaan we het gesprek aan met onze kiezers en onze leden. We zullen onze wonden likken, elkaar steunen en vast ook weer lachen. De sociaaldemocratie zal terugkomen en het bouwen begint vandaag.
Laten we samen weer een Nederland bouwen waar iedereen trots op kan zijn
.
Lodewijk Asscher over de verkiezingsuitslag.