De Gemeente-
raadsfractie
Het afdelings-bestuur

 

Dit is de site de Partij van de Arbeid
afdeling Ferwerderadiel.

Ferwerderadiel ligt in Noord Friesland en bestaat uit de dorpen:
Burdaard, Blije, Ferwert, Ginnum, Hallum, Heigebeintum, Jannum, Jislum, Lichtaard, Marrum, Reitsum en Wantswert.

De Gemeenteraad van Ferwerderadiel bestaat uit 13 leden, de Partij van de Arbeid fractie wordt gevormd door Roel Ruben

Kijk voor de locatie en route op de kaart van Google.

 

 

PERSBERICHT
 

Teken tegen kinderarbeid!


Roelof van Laar
Tweede Kamerlid

Klik op de foto voor meer informatie

Afdelings ledenvergadering30 november