Dit is de site de Partij van de Arbeid
afdeling Ferwerderadiel.

Ferwerderadiel ligt in Noord Friesland en bestaat uit de dorpen:
Burdaard, Blije, Ferwert, Ginnum, Hallum, Heigebeintum,
Jannum, Jislum, Lichtaard, Marrum, Reitsum en Wantswert.